Fra Rindal til Bindal:

Jobber for å beholde ungdommen i bygda

Hjørnesteinsbedriften FollaCell frister ungdommen til å bli i hjembygda Verran.

Allsidig lærlingplass: Emil Kulstadvik (19) fra Malm er lærling ved FollaCell AS. Han er glad for å ha fått seg lærlingeplass i hjembygda, og jobben går stort sett ut på å passe på at maskineriet går som det skal. 

Siden 2015 har 20 lærlinger tatt fagbrevet etter lærlingtiden på Follafoss-selskapet. Blant dem er Jørgen Thunsør (21) fra Verrastranda i Verran kommune.