Kan ha funnet en femte kirke

Arkeologene gjør stadig nye funn ved Klemenskirken. Funnet av en svært godt bevart stolpe tyder på at området har rommet nok en kirke.

Godt bevart: En stolpe fra den hittil eldste delen av Klemenskirken er blitt datert til rundt år 1009. 

Arkeologene har ikke tatt sommerferie, utgravingene pågår for fullt ved Søndre gate i Trondheim sentrum.