Kommunebarometeret:

Frøya er blant de dårligste i landet på skole

Skoleelevene i Frøya forlater ungdomsskolen med langt dårligere karakterer enn landsgjennomsnittet. Slik vil ikke skolefolkene i kommunen ha det.

Kommunebarometeret: Rektor Sissel Skoran på Sistranda skole og kommunalsjef for oppvekst Roger Antonsen liker dårlig at Frøya-elevene går ut av grunnskolen med dårligst avgangskarakterer i landet. 

Grunnskolen i Frøya kommer svært dårlig ut av en sammenligning i Kommunebarometeret for 2017 (ekstern lenke):