Har kranglet om barnehage i Stjørdal i ni år:

Slik skal den omstridte barnehagen se ut

Eier av Fosslibekken barnehage varsler at siste ord ikke er sagt: - Vi har sendt saken til Sivilombudsmannen.

Snus: Taket på Fosslibekken barnehage skal snus 180 grader, slik at bygget får en fallende profil som skal passe med omgivelsene.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Komité plan i Stjørdal kommune vedtok 19. april i år at det omstridte bygget til Fosslibekken barnehage får dispensasjon fra kommunens reguleringsplan, slik at det kan overstige regulert høyde på både nordre fløy og mellombygget.