- Trondheimspolitikken trenger mer åpenhet

- Etter sju år med dagens formannskapsmodell er det på tide med mer åpenhet, medvirkning og raushet.

Ønsker åpenhet: Varaordfører Hilde Opoku (DMG), (t.v.), og kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) kommer med et felles utspill, der de mener det er uheldig at det har utviklet seg en kultur hvor viktige beslutninger som berører lokaldemokratiet blir tatt bak lukket dør. 

Dagens modell har vart i halvannen valgperiode. Det er behov for å evaluere effekten av endringene og om modellen fungerer etter hensikten.