Forbrukskutt i spesialpedagogisk tilbud i barnehager:

- Kaja risikerer at hun aldri lærer seg å prate

Trondheim kommune vil effektivisere tilbudet til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp for å spare inn 20 millioner kroner. – Det skal ikke gå ut over barnas faglige tilbud i barnehagene, sier rådgiver i Trondheim kommune.

Oppfølging: Kaja Wigtil (5) har autisme og får derfor særskilt oppfølging av spesialpedagog Stine Iversen. Sistnevnte frykter at forbrukskutt kan få store konsekvenser for hennes mulighet til å gi Kaja tilstrekkelig opplæring.  Foto: Kristin Slotterøy

Kaja Wigtil på fem år har autisme. Autismen gjør at Kaja har behov for tett oppfølging gjennom hele dagen, særlig fra spesialpedagoger med ekspertise på barn med utviklingsforstyrrelse.