Regjeringen vil øke bruken av ideelle aktører

Samtidig som Betania Malvik og Røros LHL mister viktige kontrakter for Helse Midt-Norge, varsler regjeringen at de ønsker økt bruk av ideelle aktører.

Tapte anbud: 100 arbeidsplasser forsvinner når Betania Malvik mister sitt rehabiliteringstilbud til Helse Midt-Norge. 

Nylig ble det kjent at Helse Midt-Norge ikke lenger vil kjøpe rehabiliteringsplasser ved Betania Malvik. Også tilbudet for sykelig overvekt ved Røros blir lagt ned ved nyttår. Begge drives av ideelle aktører.