46 barn mistet barnehageplassen på grunn av ubetalte regninger

Det siste halvannet året har 234 barn risikert å miste barnehageplassen sin i Trondheim grunnet manglende betaling. Kommunen understreker likevel at man har en lovfestet rett på barnehageplass.

Fra og med 2016 til juni i 2017 har 234 barn risikert å miste barnehageplassen sin grunnet manglende betaling. Hos Gjørtlerhagen barnehage i Trondheim har de unngått oppsigelser, og jobber forebyggende for å unngå slike situasjoner.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik, Adresseavisen

- Vi vil ikke sette familier i større gjeld enn nødvendig. Det finnes i utgangspunktet gode løsninger for økonomisk hjelp, men det er alltid noen som faller imellom, sier spesialkonsulent Terje Kjørsvik ved Fagenheten for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.