Femdobling i mengden beslaglagt sprit i Trøndelag

Tollvesenet ser en klar økning i mengden alkohol og narkotiske tabletter som beslaglegges sammenlignet med fjoråret.

Da politiet stoppet en sjåfør som kjørte vinglete i mars, gjorde de tidenes største alkoholbeslag på E14.  Foto: Tolletaten

- Vi gjør totalt sett flere og større beslag, forteller seksjonssjef Bjørn Arild Sørli i Tollregion Midt-Norge.