Samordna opptak:

Stine kom inn på et av NTNUs vanskeligste studier

Flere av de vanskeligste studieretningene å komme inn på er innen IKT. Stine Norevik (19) er en av dem som har kommet inn.

Ny: Dekan Geir Egil Dahle Øien ved IE-fakultetet, er glad for økningen i andelen jenter på teknologistudiene. Her hilser han på kommende NTNU-student Stine Norevik, som gleder seg til å begynne på elektronisk systemdesign og innovasjon til høsten. 

- Nesten alle vennene mine tar et friår, men jeg er ikke noe skolelei, og så derfor ikke noe behov for det, forteller Norevik som i vår var ferdig med videregående. Tirsdag fikk hun vite at hun kom inn på andrevalget sitt – elektronisk systemdesign og innovasjon ved NTNU.