Trondheim International School krever over 800 000 i saksomkostninger av staten

Skolen har brukt store beløp på advokatbistand i den omfattende klageprosessen som gjorde at de likevel fikk lov til å drive skolen videre.

Trondheim International School har brukt betydelige ressurser i klageprosessen mot Kunnskapsdepartementet, der de til slutt fikk omgjort vedtaket om å stenge skolen. 

Skolens advokat sendte 18. april et krav på 814 406,25 kr til Kunnskapsdepartementet, to dager før fristen. Kravet gjelder saksomkostninger for den nesten ett år lange prosessen, som i vår endte med at skolen vant fram med klagen på et vedtak om stenging av skolen fra i fjor sommer.