Bymarka:

Livet etter rotenonen

Fisken er død og giften er borte. Men det er fortsatt liv i de sju vannene som ble rotenonbehandlet i Bymarka i fjor.

I fjor høst fløt store mengder død mort og gjedde opp til overflaten i Haukvatnet.