- Barn får ikke det tilbudet de har krav på i skolen

- Forskning viser at det er mer oppbevaring enn opplæring for mange elever med særskilte behov i skolen, sier Marit Uthus, førsteamanuensis ved NTNU.

Gjensidig avhengighet: - Vi kan ikke snakke om enten eller, det handler om både og. Vi må få til spesialpedagogikken også, sier Marit Uthus, med doktorgrad fra NTNU på spesialpedagogenes rolle i skolen. 

Det er en økning av elever som har særskilte behov og som trenger opplæring utover det ordinære skoletilbudet.