- Midt-Norge har verdens reneste matproduksjon. Det er en posisjon vi bør befeste

Leder for Trøndersk Matfestival, Aslaug Rustad, inviterer til et felles løft for å gi Midt-Norge posisjonen som Europas fremste matkammer for ren mat.

-Vi har verdens reneste produksjon av sjømat- og landbruksprodukter. Det er en posisjon i Europa og i verden for øvrig som ingen har tatt og som vi bør befeste, sier Aslaug Rustad, leder for Trøndersk Matfestival. 

- Matfestivalen har bitt en stor og viktig salgsarena for produsenter. Vi er en kjempestor lokalmatbutikk på 3500 kvadratmeter telt over tre dager, og utstillerne har solgt enda bedre i år enn i fjor, sier Rustad og tilføyer at festivalen nå har fått et enda større mangfold, og at produsentene har blitt gode på å lage nye produkter.