- Liten tilgang på sykepleiere i Trondheim er en stor utfordring

Brundalen helse- og velferdssenter er et av mange sykehjem i Trondheim som stadig er på jakt etter nye sykepleiere.

Mange sykehjem søker stadig etter nye sykepleiere. Brundalen helse- og velferdssenter er et av disse.  Foto: Christine Schefte

- Det er ikke uvanlig at vi må søke gjentatte ganger etter sykepleiere for å få stillingene besatt. Det er liten tilgang på sykepleiere, noe som er en stor utfordring og medfører mye logistikk og ekstraarbeid for ledelsen. For å sikre en god og trygg drift er vi avhengig av å ha fleksible ansatte, sier Hanne G.S. Geving, enhetsleder på Brundalen helse- og velferdssenter.