Studiestart:

- Hvis jeg ikke drakk, så var jeg ikke en del av gjengen

Mange studenter opplever drikkepress i fadderuka. For Abdirahman Hassan gjorde det studiestarten vanskelig.

Fadderuka: Undersøkelser viser at fadderuka er viktig for studentenes trivsel, men mange vegrer seg for å delta fordi de ikke drikker alkohol. For Abdirahman (19) førte det til mye ensomhet i starten av studiene. 

- Jeg gjorde veldig mye for å ta del i sosiale sammenkomster, og ville ikke bli sett på som han som aldri deltok, sier Abdirahman Hassan (19).