47 ordførere på tro og ære

To Adressa-journalister tilbrakte til sammen to døgn i intervju med 47 trønderske ordførere. Fotografene kjørte over 400 mil for å møte alle sammen der de bor. I kartet under kan du bli med hjem til ordførerne og se hva de sier om livet i Distrikts-Trøndelag. Gir de et riktig bilde? Trykk på din kommune.

Distriktsopprør, sentralisering og kommunereform. Dette har vært høyt oppe på dagsordenen i valgkampen, og særlig Senterpartiet har advart mot utviklingen i distriktene. Men hva innebærer dette egentlig for kommunene?