Ny undersøkelse fra Norsk senter for bygdeforskning:

- Utviklingen på hjemstedet går i riktig retning - også på landet

Ferske tall fra Bygdeforskning viser at et flertall – både i urbane og landlige strøk – mener utviklingen på hjemstedet går i riktig retning.

Forskningsassistent Alexander Thanem og seniorforsker Svein Frisvoll ble overrasket over at så stor del av befolkningen vil opprettholde bosettingen i distriktene. - Når vi reiser rundt i distriktene får vi høre at folk opplever en positiv utvikling i sitt nærmiljø, sier Svein Frisvoll.  Foto: Marthe Harstad

Norsk senter for bygdeforskning har utarbeidet et notat for Adresseavisen, som tar for seg folks syn på utviklingen i Distrikts-Norge. Tallene er hentet fra Lokalsamfunnsundersøkelsen i 2016, og her kommer det også frem at befolkningen mener det er viktig å opprettholde bosetting i distriktene – uavhengig av om de bor på bygda eller i mer urbane strøk.