Styremøte i Helse Midt:

Sier trolig ja til salg av pasienthotellet

Direktør i Helse Midt-Norge mener det er problematisk å selge pasienthotellet ved St. Olav for å finansiere et nytt senter for psykisk helse, men sier likevel ja.

Historisk mulighet: Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, mener det nå er en historisk mulighet til å få realisert senter for psykisk helse som en del av universitetssykehuset på Øya. Til venstre sykehusdirektør Nils Kvernmo. 

- Ideelt sett så skulle vi hatt likviditet i regionen til å være med på dette prosjektet uten å måtte be om fullmakt til å selge pasienthotellet, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge (HMN).