Trondheim kommune vurderer terrortiltak på Torget

I forbindelse med rehabilitering av Torget vil rådmann Morten Wolden vurdere fysiske sperretiltak, som helautomatiske pullerter.

Da planene for Torget ble presentert i Adresseavisen i april i år var ikke helautomatiske pullerter ved innfartsårene til plassen tegnet inn. 

– Når Torget likevel skal gjennom en omfattende rehabilitering, er det naturlig at vi tar en ekstra runde rundt ombyggingen, for å vurdere om vi bør planlegge for passive sikringstiltak.