Vil stimulere til økt sosialt samvær i ny bydel på Rotvoll

Gjennom et forskningsprosjekt vil utbyggerne av den nye bydelen Urbania på Rotvollodden forsøke å finne ut hvordan man kan utvikle et best mulig bomiljø, som kan stimulere til økt aktivitet og sosialt samvær.

Ny teknologi: I de 225 boligene på Rotvollodden ønsker utbyggerne å ta i bruk ny smarthusteknolgi og ny velferdsteknologi. 60 av boligene planlegges i det gamle sykehusbygget, de øvrige på p-plassen og der velferdsbygget står. 

- Eldre beboere skal ikke bli sittende i leiligheten og spise kamferdrops med barnebarna, men kunne ta dem med seg til f.eks. snekkerverkstedet, sier Alf-Egil Bogen i Aha Eiendom, som står bak utbyggingsprosjektet.