Ordfører i det frivillige brannkorpset:

«Ventetiden før ambulansen kommer, kan være belastende»

Én av fire ordførere i Trøndelag sier det er vanlig at brannmannskapet ankommer ulykkessted først. Hver femte er bekymret for ambulansesituasjonen.

Lokalt brannkorps På Lauvsnes i Flatanger har de en brannstasjon med to biler. Tor Roald Lindseth er utrykningsleder. 

Førti prosent av de 47 trønderske ordførerne Adresseavisen har snakket med, oppgir at de har mistet lensmannen i sin kommune. Og når politidistriktene blir større og ambulanseberedskapen er under press, er ordførerne bekymret for belastningen dette påfører brannmannskapet. Til tross for dette, er det ingen av ordførerne Adresseavisen har intervjuet som sier at de er bekymret for brannberedskapen. Tvert imot, de aller fleste understreker at denne er veldig god i deres kommune.