Sykepleierstudenter lærer seg å se etter feil i helsevesenet

Én gruppe vil lage en egen vennetjeneste for hjelpetrengende eldre. En annen vil lage et datasystem for turnus i helsevesenet.

Besøkskompis for eldre: Sykepleierstudentene Mali Næss (t.v.), Kaia Thun, Per Næsheim, Marthe Hassel og Sivert Wiseth har brukt innovasjonscampen til ideen for å bruke uføretrygdede til å besøke hjemmeboende eldre. Slik kan eldre få den sosiale praten som hjemmesykepleien ikke har tid til, tror de. 

Helsevesenet er fullt av problemer og utfordringer. Nå skal de framtidige sykepleierne lære seg å oppdage problemene og finne løsninger. Sykepleierstudentene ved NTNU i Trondheim har hatt tre dager på innovasjonscamp. Der har de 220 tredjeårsstudentene lært å tenke som entreprenører.