Trondheim Parkering etablerer 90 nye ladepunkter for elbiler

Bystyret vil øke andelen elbiler i Trondheim. Nå kommer ladestasjoner i sentrumsnære boliggater og i Midtbyen.

Flere ladestasjoner: I samarbeid med firmaet Fortum vil Trondheim Parkering ved drift- og kontrollsjef Steinar Myhr og prosjektleder Karen Mjøen Berg snart starte utrullingen av nye ladestasjoner for elbiler. De gamle laderne, som her i Munkegata, vil bli skiftet ut. 

I parkeringshuset på Leüthenhaven etableres 28 ladepunkter. Fra før har Trondheim kommune 20 ladepunkter i p-huset, forbeholdt kommunens egne elbiler.