- Vi vil vite hva de har gjort feil

Men Sylvi Listhaugs rådgiver, Espen Teigen, hevder Rinkeby-besøket ikke handler om å provosere.

Omstridt tur. Innvandringsminister Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen, hevder besøket i Rinkeby handler om å lære av svenske feil. 

Innvandringsministerens besøk i den tungt belastede stockholmsbydelen vil etter alt å dømme likevel gjøre det.