1,7 milliarder mer til Helse-Midt

Arbeiderpartiets sykehusløfte kan bety 420 millioner kroner mer årlig til Helse Midt-Norge de neste fire årene, ifølge partiet.

Sykehuspakke: Ingvild Kjerkol og Arbeiderpartiet lover 12 milliarder kroner mer til sykehusene i neste fireårsperiode. 

For St. Olavs hospital betyr det 189 millioner mer i året, hvis pengene ble fordelt etter samme lest som i 2017. Samlet for Helse Midt-Norge vil summen bli 1,68 milliarder mer over fire år, hevder Ap.