Skolebehovsplanen:

Disse skolene i Trondheim får ikke plass til alle elevene

Du kan sjekke status for alle grunnskolene i Trondheim i kartet under.

Vi blir 3000 nye trondhjemmere hvert år. Befolkningsveksten vil sprenge skolene våre. Ranheim, Østbyen, Heimdal er områder som vil rammes hardt dersom kommunen ikke utvider skolekapasiteten ytterligere.