Millionbevilgning fra fylkeskommunen:

Graver opp adelsmannens 1600-talls hage på Austrått

Fylkeskommunen bruker én million kroner til å sikre kulturminner i Ørland og Bjugn. Samtidig graver arkeologer opp minner fra utdødde adelsslekter.

Adelsmannens prydhage: Her graver de fram det som etter all sannsynlighet er hagen til adelsmannen Ove Bjelke ved Austråttborgen. 

På Austrått graver arkeologene opp våpenskjold i gull fra familien til erkebiskop Aslak Bolt på 1400-tallet. I den samme jorden finner de våpenskjold fra adelsmannen Ove Bjelke på 1600-tallet. Historikere og arkeologer er på jakt etter prakthagen til adelsmannen Ove Bjelke fra 1600-tallet. Utgravingen startet mandag denne uka. Etter to dager har de gjort vesentlige funn fra rikfolkene på Austrått.