Nærmest mulig Midtbyen

Når NTNU og Kunnskapsdepartementet ikke vil legge mer av campus på Kalvskinnet, synes professoren Aksel Tjora at samling langs Elgeseter gate nær Studentersamfundet er best.

Campuskritiker Aksel Tjora sitter nå i styret ved NTNU. 

Aksel Tjora har utmerket seg som en aktiv kritiker av NTNUs campusprosess og løsninger.