Skolebehovsplanen:

Brakkene blir faste når skolen er sprengt

I dag er sju barneskoler og seks ungdomsskoler i Trondheim allerede overfylte. Den midlertidige brakkeriggen på Ugla ungdomsskole har stått der i 12 år.

Allerede overfylt: Trine Lenschouw, rektor ved Ugla skole og Gry Rossing, rektor ved Selsbakk skole, jobber begge ved skoler som har altfor mange elever i sammenlignet med hva de opprinnelige skolebyggene kan huse. Begge skolene har paviljonger for å gi rom til alle elevene. 

De midlertidige brakkene i skolegårdene fungerer som permanente klasserom for mange hundre elever i trondheimsskolen.