- Må ikke ofre hurtigbåten

Ørlandsordfører Tom Myrvold (H) mener både ei flytebru over Trondheimsfjorden og en undersjøisk veitunnel kan realiseres.

Fastlandsforbindelse: Ei flytebru over Trondheimsfjorden mellom Brekstad og Flakk kan bli slik. Den vil koste om lag 12 milliarder kroner. 

Begge prosjektene vil ifølge Myrvold være samfunnsøkonomisk forsvarlig.