«Den brente jords taktikk»:

Minst 28 døde i Trondheim da byen tok imot flyktningene fra Finnmark i 1944

Solveig Wilhelmine Lindgjerdet (89) og Johan Benjaminsen (80) ble revet bort fra hjemmene sine da tyskerne satte Finnmark i brann. Høsten 1944 og vinteren 1945 var de begge innom Trondheim, som flyktninger i eget land.

Veteraner: Johan Benjaminsen og Solveig Wilhelmine Lindgjerdet ble begge tvangsevakuert fra hjemmene sine i Finnmark høsten 1944 og vinteren 1945. De setter stor pris på minnesmerket som nå skal settes opp på Stavne kirkegård i Trondheim. 

7. september avdukes et nytt minnesmerke på Stavne kirkegård. «En stein for å minnes» skal hedre de som døde under oppholdet i Trondheim, etter tvangsevakueringen av Finnmark i oktober 1944.