Stenger dusjene ved Tiller videregående skole etter legionella-funn

Elevene må dusje i idrettshall inntil videre.

Elevene ved Tiller videregående skole kan ikke bruke dusjanlegget før legionella-bakteriene er bekjempet. (Arkivfoto) 

Rektor Kirsti Horne ved Tiller videregående skole forteller at det ble funnet legionella i dusjene i april. Det ble utbedret i sommer, men nå nylig viste tester fortsatt for høye verdier.