Suksess med miljøgate

Antallet syklister er blitt doblet i Innherredsveien

Prøveprosjektet med miljøgate i Innherredsveien er blitt en suksess. Antall syklister er fordoblet, det er 30 prosent flere fotgjengere, mens biltrafikken er redusert med 15 prosent.

Suksess. Antall syklister i Innherredsveien har blitt fordoblet siden åpningen av miljøgaten. 

Prøveprosjektet, som går ut året, har som mål å få ned gjennomgangstrafikken og bedre forholdene for syklister og fotgjengere. Dessuten skal mindre biltrafikk øke gjennomsnittshastigheten for bussene.