Adresseavisen 250 år

Adresseavisen åpner for kritikk mot Trondheims ledende menn

4. september 1767.

Da Martinus Nissen i 1766 søkte kongen om tillatelse til å etablere Adresseavisen, hadde han ikke mottatt noen støtte fra Trondheims ledende menn. Tvert imot: De var bekymret for at avisen ville fungere som en plattform for allmuen, hvor de kunne rette kritikk mot etablerte samfunnsstrukturer.