- Vi skal ha nulltoleranse for mobbing

Krf-leder Knut Arild Hareide tror flere lærere i klasserommene kan løse mange problemer i skolen.

Geirmund Lykke (til h) har tidligere fortalt sin egen historie om mobbing i skoletiden. Han snakker i likhet med partileder Knut Arild Hareide (til v.) om Krfs tiltak som skal forhindre mobbing. Det inbefatter blant annet flere lærere og mindre grupper i grunnskolen, mobbeombud og mer praksistilpasset videregående opplæring i yrkesfagene.   Foto: Marthe Hårstad

Partilederen kaller Adresseavisens sak om Mathias Kristensen (18), som er blitt mobbet siden barnehagen, en tankevekker for politikerne. 18-åringen sier i intervjuet at han ikke lenger tror på politikerne.