foto
Strategisjef i Statens vegvesen region Midt, Kjetil Strand Foto: Anne Berit Bjørken