Byåstunnelen må ha to separate tunnelløp

En fremtidig tunnel fra Byåsen til Sluppen må bygges med to separate tunnelløp, det slår Vegdirektoratet fast.

Tunnelportal på Sluppen: I en plan og designkonkurranse for nye Sluppen bru i 2014, skulle også tunnellportal for fremtidig Byåstunnel inngå. Skissen viser hvordan vinnerlaget i konkurransen den gangen så for seg tunnelåpninga på Sluppen.   Foto: Aas-Jakobsen/ViaNova/Plan ark/Grindaker LARK/Selberg Ark/NGI/Geovita/ECT/ Brekke&Strand

Byåstunnelen kan ikke bygges med kun ett enkelt løp for trafikk i begge retninger, den må ha to separate tunnelløp. Det kommer frem i et brev fra Vegdirektoratet til Statens vegvesen i Midt-Norge som ble sendt mandag.