Trøbbel med å sysselsette funksjonshemmede

- Norge er svakere enn Island, Sverige og Finland

Forsker Jan Tøssebro kaller det en politisk nøtt at Norge ligger midt på treet av OECD-land for å få funksjonshemmede sysselsatt.

Jan Tøssebro, direktør NTNU samfunnsforskning.  Foto: NTNU, Geir Mogen

- En av de store diskusjonene innenfor feltet funksjonshemning er hvorfor man bare peker på de vanskene som personen har, og ikke på et samfunn som har laget seg slik at det ikke er rom for alle.