Gravide rusmisbrukere har vært uten jordmor. - Uforsvarlig, mener fylkeslegen.

Tilbudet til gravide rusmisbrukere i Trondheim svikter, konkluderer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en tilsynsrapport.

Ikke forsvarlig: Fylkeslege Jan Vaage mener gravide rusmisbrukere er en spesielt sårbar gruppe, og at de derfor må få et godt kommunalt tilbud. Trondheim kommunes tilbud har ikke vært forsvarlig, mener han. 

Hvert år har mellom 40 og 50 gravide kvinner i Trondheim behov for ekstra oppfølging i svangerskapet som følge av rusmisbruk. Men tilbudet de får gjennom ressursteamet for gravide rusmisbrukere er ikke forsvarlig, konkluderer fylkeslegen.