Real smell for Ap i Verdal - fikk stryk i industribygda

Verdal Arbeiderparti gikk på en real valgsmell, og falt 11 prosent fra forrige valg. Sp ble den store vinneren i industribygda.

Ordfører Bjørn Iversen i Verdal erkjenner at partiet lokalt også kan ha tapt stemmer på skolestrukturdebatten. 

Valget i Verdal fulgte samme trend som ellers i landet, med stor tilbakegang for Ap, og et Sp som fosset frem. Det spesielle i Verdal var at Aps nederlag ble så voldsomt. Det skyldes trolig også lokale saker, som blant annet spørsmålet om skolenedleggelser i grendene.

Les også alle sakene om stortingsvalg 2017