Fuglene strømmer til vannet som var tørrlagt i flere tiår

Fuglekikkerne slår det fast. Det tidligere tørrlagte Rusasetvatnet i Ørland har fått fuglelivet tilbake.

Lytter og kikker: Folkene i miljøvernavdelingene hos fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag studerer fuglelivet mens de hører Daniel Johansen i Ørland kultursenter fortelle om gjenskapningen av det tørrlagte vannet. 

Smålom, toppand, grågås, vipe, rødstilk, stokkand, hegre, trane og kjerrhauk. Det er fuglearter folkene med kikkert observerer ved Rusasetvatnet. Fuglelivet er tilbake med restaureringen av vannet. Rusasetvannet ble oppdemt på 1600-tallet for å etablere møllevirksomhet under storhetstiden på herregården Austrått. Så ble det tørrlagt etter ulike inngrep på 1980 og 90-tallet da vannet ble tappet ned. Nå er vannet tilbake, og det er skapt et nytt våtmarksområde ved foten av Rusasetfjellet i Ørland.