NTNU er redd billigere campusløsning

Gunnar Bovim tror en ny Solberg-regjering vil vedta en samlet campusutbygging, men er bekymret for at KAM-senteret og nye utstillingslokaler for Vitenskapsmuseet kan bli kuttet ut.

NTNU vil gjerne samle kunst, arkitektur og musikk i ett bygg, KAM. I en sparevariant av campus er KAM ikke med. 

Det nærmer seg en politisk beslutning for NTNUs store campusplan.