Vrakpant på båt fra 1. oktober

Trondheim renholdsverk er allerede klare til å ta imot mindre kasserte fritidsbåter. Kommunen mener imidlertid ordningen ikke er godt nok utredet før den nå iverksettes.

Kasserte fritidsbåter fra 15 fot og mindre skal kunne leveres til et kommunalt avfallsmottak fra 1. oktober. Vrakpanten er på 1000 kroner.  Foto: Frank Lervik

Fritidsbåter på 15 fot eller mindre skal fra 1. oktober kunne leveres til de kommunale avfallsmottakene.