Krisetur til Oslo for å berge el-drift av Trønderbanen

Samferdselstoppene i Sør-Trøndelag reiser til Oslo for å forsøke å sikre at elektrifiseringa blir omtalt i statsbudsjettet.

DIESELDREVET: I dag går togene på Trønderbanen på diesel. Samferdselstoppene i Sør-Trøndelag vil ha elektrifisering av Trønderbanen inn i Statsbudsjettet for 2018. 

Samferdselstoppene i Sør-Trøndelag fylkeskommune frykter at det ikke skal bli noe av den lovede elektrifiseringa av Trønderbanen, eller at prosjektet skal bli utsatt.