Med stolthet under regnbueflagget

- Jo mer motstand vi opplever, jo mer støtte får vi, sier leder for Trondheim Pride, Sverre Ohlgren.

Arrangøren anslår rundt 8000 oppmøtte til årets parade og appeller på Torvet. Her snakker lederen i Fri, Ingvild Endestad. - Dette er helt fantastisk, sier hun om oppslutningen.   Foto: marianne tønset

Ohlgren er rørt der han står foran det han anslår er 8000 deltakere på Trondheim Pride Parade.