Nav skal finne ut hvordan de best skal få folk tilbake i jobb

Hva skal til for å få sykemeldte fortere tilbake på jobb? Det skal NTNU-forskere og Nav finne ut av.

Lurer på hva som får folk tilbake i jobb: De vil vite om tidlig kontakt med Nav gjør at folk kommer tidligere tilbake i arbeid, og om det er best med en spesiell samtalemetode eller om en vanlig samtale er tilstrekkelig. Seniorrådgiver Øyvind Fosmo, Nav Midtbyen og Heidi Fossen, koordinator for forskning og utdanning i Nav Sør-Trøndelag. 

Akkurat nå får folk i Trondheim et brev fra Nav når de har vært sykemeldt i sju-åtte uker. De får spørsmål om de vil bli med i et forskningsprosjekt. Forskerne lurer på om bedre og tidligere oppfølging kan få sykemeldte raskere tilbake på jobb. De ønsker seg tusen langtidssyke til prosjektet.