Politimann tok seg ulovlig inn i bolig - fikk forelegg

Sør-Trøndelag tingrett sa nei til ransaking. Politibetjenten tok seg imidlertid ikke bryet med å lese hele rettsavgjørelsen og ransaket likevel boligen til den anmeldte mannen.

- Vi skal ikke ransake uten at det er grunnlag for det, sier politimester Nils Kristian Moe, etter at en av hans ansatte er bøtelagt for ulovlig ransaking. 

Spesialenheten for politisaker mener at politimannen ved Trøndelag politidistrikt begikk en grov uaktsom tjenestefeil da han foretok den ulovlige ransakingen i Trondheim den 8. februar i år, og har bøtelagt tjenestemannen for brudd på straffelovens paragraf 172.