- Dette er et ansvarlig budsjett

Les politikerenes kommentarer om rådmannens budsjett.

Politikerne lytter mens rådmann Morten Wolden legger frem sitt budsjettforslag for Trondheim kommune i 2018.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Adresseavisen har spurt noen av trondheimspolitikerne hva som er det beste, det verste og den største utfordringen med rådmannens budsjettforslag. Her er svarene:

Les også: Dette betyr 2018-budsjettet for deg i kroner og øre

Geir Waage, Arbeiderpartiet

- Det beste ved budsjettet er at det er et trygt økonomisk opplegg.

- Det verste er at nå ser vi resultatet av Høyre og Frps skattekutt i form av underfinansiering. Dette blir den store utfordringen for oss, å skaffe finansiering uten å kutte i eldreomsorg og skole.

Aps Geir Waage  Foto: Christine Schefte

 

Marte Løvik, Senterpartiet

- Det beste er at det er et ansvarlig budsjett. Og det som kommer er et nødvendig løft for barnehagene.

Det verste er at det mangler inndekning på blant annet dette. Det er en utfordring hvordan vi skal rette opp i dette uten å berøre lærertettheten. Om vi kutter her rimer det dårlig med å satse på tidlig innsats.

Marte Løvik (Sp)  Foto: Christine Schefte

Ingrid Skjøtskift, Høyre

- Trondheim kommune har greie økonomiske rammebetingelser.

- Vi har utfordringer knyttet til helse- og velferd og skole. Jeg er ikke glad når rådmannen bruker begrep som at vi må senke ambisjonene. Vi må se på andre måter å gjøre ting enn i dag, for eksempel privat medvirkning. Trondheim kommune har rekordhøy skatteinngang, ca. 100 millioner ekstra. Rådmannens. Privat medvirkning er bra. Det må vi

Trondheim kommune har rekordhøy skatteinngang. Ca 100 millioner kroner ekstra. Svaret hans er å øke eiendomsskatten. Det henger ikke sammen.

Ingrid Skjøtskift (H)  Foto: Christine Schefte

 

Elin Marie Andreassen, Fremskrittspartiet

- Det beste er at det er så stort at vi har rom for å gjøre prioriteringer. Det skal vi se på nå

- Det verste er at styrkingen av eldreplanen er utsatt, ikke får bygd de planlagte sykehjemsplassene, og at eiendomsskatten øker. Vi må se på tilbudet innenfor rus og psykiatri, der er det trappet opp fra statlig hold.

Kommentar om budsjettet: Mest til lillebror

Erling Moe, Venstre

- Vi må bruke tid på å sette oss inn i tallene. Jeg vil ikke karakterisere noe som best eller verst. Mitt inntrykk er at rådmannen har bra styring, men jeg er opptatt av lærertetthet. Det er noe vi må se på. Utfordringene blir bemanning i skole og barnehage.

Erling Moe (V)  Foto: Christine Schefte

 

Geirmund Lykke (KrF)

- Det beste med budsjettet er at det legger opp til en betydelig kvalitetsheving av barnehagene med flere barnehagelærere og andre ansatteog redusert ventetid for boliger i bofellesskap for utviklingshemmede og styrket bemanning i bofellesskapene

- Det verste er at budsjettet legger opp til redusert aktivitet innenfor rus og psykisk helse, og en sterk økning i eiendomsskatten. Men jeg må ta forbehold for at jeg ikke har fått hatt budsjettet til gjennomlesning ennå.

Geirmund Lykke (Krf)  Foto: Christine Schefte

 

Sven Otto Nilsen (PP)

- Et av de alvorligste forslagene var å ta ned aktivitet for området psykisk helse og rus på grunn av redusert statlig støtte. En reduksjon på fire millioner i 2018 og hele 12 millioner totalt i løpet av perioden. Det er merkelig at rådmannen ikke argumenterer med behovet for dette tilbudet, men kun skjærer ned grunnet regjeringens endring i tilskudd. Jeg trodde et budsjett overfor den svakeste gruppen i samfunnet også baserer seg på behov, og ikke hva en regjering til enhver tid sier og gjør.

- Etter førsteinntrykket så har rådmannen kontroll på kommunens gjeld og man klarer å nedbetale litt. Det er også positivt at man sikrer barnehageplass bedre og styrker bemanningen på barnehager.

Varaordfører Ola Renolen (Mdg)  Foto: Christine Schefte

 

Ola Renolen (Mdg)

- Styrkingen av barnehagene er positivt. Det verste er hvordan vi skal finne inndekning til denne økningen i bemanning. Klimabudsjettet er positivt, men vi må gå nærmere inn på det for å se om det er tilstrekkelig.

Ottar Michelsen ( SV )

- Det er et trangt handlingsrom. Vi har lenge vært positive for bemanningsnormen i barnehagen, og jeg er glad for at rådmannen legger opp til det. Men jeg er bekymret for at vi igjen opplever at de statlige føringene sier hva vi skal gjøre uten at det følger penger med. Kommuneøkonomien må styrkes for at kommunen skal levere gode tjenester, sier han.

Ottar Michelsen (Sv)  Foto: Christine Schefte

 

I tillegg er Michelsen opprørt over det han kaller et brutalt kutt innen psykisk helse og rus.

- Det beste er at vi greier å holde oppe takten på å fornye skolebyggene. Men det er mange detaljer og mulige utslag her jeg ikke har oversikt over så raskt etter fremleggingen.

LES OGSÅ: Sykepleierforbundet om Trondheimsbudsjettet: - Et slag i trynet

Ragna Vorkinnslien (R)

- Vi ikke har hatt anledning til å lese gjennom hele budsjettet i detalj, men vi ser og en del kutt på områder som ikke nødvendigvis gjør stor forskjell i budsjettet men som betyr enormt mye for de man tar fra. Det er et betydelig kutt i psykisk helse og rus. Dette er bekymringsverdig, sier Vorkinnslien, som er positivt til å øke eiendomsskatten, så lenge det kommer befolkningen til gode.

- Vi foreslo på forrige bystyremøtet at man bør bevilge 20 millioner kroner ekstra til spesial pedagogikk i barnehagene, siden det har vært et merforbruk. Vi vil foreslå det igjen i vårt budsjett.

På forsiden nå