Kommunereformen:

Navnekamp i kommunene

Tre nye trøndelagskommuner mangler fortsatt navn. September er måneden for å komme med navneforslag til de nye sammenslåtte kommunene

Hva skal nykommunen hete? Ordfører Einar Eian (H) i Roan har tro på navnet Bjørnør. 

Halsa, Hemne og deler av Snillfjord er enige om å slå seg sammen fra 1. januar 2020, men mangler kommunenavn. Det samme gjør også tvangssammenslutningen i nord av Leka, Bindal, Vikna og Nærøy. Heller ikke Åfjord og Roan har blitt enige om et felles navn.