Ordføreren ber om setebelter i alle skolebusser

Ordfører Rita Ottervik (Ap) ber om at det snarest mulig finnes en løsning som sikrer at skoleskyssen for elever ved Sjetne skole foregår med busser med setebelter.

Uten sikring: Foreldre ved Sjetne skole, Trygg Trafikk og flere fylkespolitikere har uttalt seg svært kritisk til at elevene kjøres i skolebuss uten setebelter til og fra den midlertidige skolen på Brøset. Trafikksikkerhetsutvalget i fylkeskommunen skal behandle saken 14. september. 

I et brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune påpeker hun at temaet har over lengre tid vært diskutert uten at det har kommet en tilfredsstillende løsning.